• header-vervolg.jpg

Wat kan ik voor u betekenen

De bouw is nooit standaard. Elk project is anders. Waar wij voorheen meer en meer in standaard elementen probeerden te denken gaan wij tegenwoordig steeds meer af op de wensen van de gebruiker. Vrijheid en keuzemogelijkheden spelen hierbij een grote rol. Samenwerking tussen partijen is belangrijker dan ooit.

Contractdocumenten en het op de juiste wijze toepassen ervan zijn een essentieel onderdeel van elk project. Zowel de voorwaarden die voor de aanbesteding of inschrijving gelden als de uiteindelijke overeenkomst voor het tot stand brengen van een project. Vooraf goed bedenken wat een project nodig heeft voorkomt aanpassen of repareren achteraf. Dit laatste is altijd ongewenst als de oorzaak in onvolledige of onjuiste contractdocumenten ligt.

Als contract- en bestekdeskundige kan ik u adviseren bij het vertalen van uw wensen. Of het nu gaat om een aanbesteding of inschrijving of het opstellen van een bestek of technische omschrijving. Ik kan de betreffende onderdelen (administratief of technisch van aard) in de juiste documenten plaatsen en weet waar zij elkaar raken. Heeft u zelf ‘standaard’ documenten, dan kan ik die toetsen op de huidige voorschriften. Denkt u hierbij aan een aannemingsovereenkomst of een basisbestek(boek). Maar ook een model bankgarantie of een opleverprotocol. Heeft u dergelijke documenten niet dan kan ik u hierin voorzien.

Alles raakt elkaar wel ergens. Controle op strijdigheden wordt een stuk eenvoudiger als bekend is waar deze onderdelen elkaar dienen aan te vullen zonder dat er doublures of strijdigheden ontstaan. Zo is een juiste omschrijving van de bankgarantie in het bestekboek heel belangrijk, maar weinig zinvol als het model niet op een juiste manier hierop aansluit.

Ook op technisch gebied is de afstemming van de onderdelen ontzettend belangrijk. Een omschrijving van een brandwerende wand, een houten brandwerend kozijn en een brandwerende deur in het bestek kunnen afzonderlijk van elkaar correct omschreven zijn. Toch is het weinig zinvol als blijkt dat de omschreven onderdelen samen niet voldoen aan de uitgebrachte brandattesten. Alles raakt elkaar en daar moet goed over nagedacht worden voordat een uitvoerende partij gecontracteerd wordt.

Naast het samenstellen van bestekboeken en overige contractdocumenten ben ik tevens betrokken bij de uitvoering. De ondersteuning die ik kan bieden aan directie en haar toezicht zijn zeer waardevol gebleken. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het op een juiste manier volgen van de procedures die in de UAV zijn genoemd. Of de controle op technische uitvoering en het op een juiste manier toepassen van de bouwproducten. En het beoordelen van alternatieven, zowel op technische eigenschappen als op de garanties van de constructies en eventuele bijbehorende verzekeringen. Mijn inbreng is hier altijd aanvullend op hetgeen de directie en haar toezicht doet.

“Vooraf de problemen zien ontstaan geeft ruimte om te sturen. Herstellen achteraf kan, maar betekent over het algemeen inleveren op de kwaliteit en zal extra kosten met zich meebrengen.” 

Blog

Ik schrijf regelmatig blogberichten over branche gerelateerde onderwerpen. 

lees mijn blog

Contactgegevens

Stephensonstraat 45
2723 RM  Zoetermeer

Telefoon 06 - 238 16 695
info@psb-bouwadviseurs.nl

Scroll naar boven